پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨-
انتخاب زبان | ورود به سایت
 

مدارك جهت تغيير نام

 

1.      حضور شخص خريدار و فروشنده يا وكيل قانوني خريدار و فروشنده با ارائه اصل و كپي شناسنامه يا گذرنامه الزامي است.

 

2.      آخرين قبض آبونمان كه مبلغ آن پرداخت شده است.

 

3.      ارائه تسويه حساب آبونمان.

 

4.      ارائه تسويه حساب اقساط در صورتيكه تلفن بصورت اقساط اخذ شده باشد.

 

5.       بابت تغيير نام مبلغ 000ر20 ريال دريافت مي شود.

 

 

 

مدارك جهت تغيير مكان

 

1.      حضورمتقاضي يا وكيل قانوني متقاضي با ارائه مدارك مستند.

 

2.      ارائه رسيد بانكي پرداخت مبلغ 000ر5 ريال هزينه تنظيم فرم بررسي امكانات فني .

 

3.      تكميل فرم بررسي امكانات فني و اعلام نشاني و كروكي دقيق محل جديد.

 

4.      حضور مشترك با كارت شناسائي پس از اعلام امكان فني مندرج در بررسي امكانات .

 

5.      ارائه آخرين قبض آبونمان و تسويه حساب پرداخت بدهي.

 

6.    پس از اعلام امكان فني تغيير مكان مبلغ 000ر45 ريال بابت تغيير مكان به حساب مخابرات واريز و فيش مربوطه تحويل امور مشتركين مركز مي شود.

 

7.      فرم بررسي امكانات فني تائيد شده از تاريخ درخواست تا يكماه اعتبار دارد.

 

8.    هزينه پرداختي فرم بررسي امكانات به هيچ وجه قابل انتقال به غير و يا جابجائي آدرس و يا اصلاح نام به وابستگان متقاضي يا مشترك نمي باشد.

 

9.    فرم بررسي امكانات فني كه مدت اعتبار آن تمام شده قابل تمديد مجدد نبوده واز درجه اعتبار ساقط است و متقاضي يا مشترك مي بايست نسبت به تكميل فرم جديد با پرداخت هزينه مجدد اقدام نمايد.

 

10.  رسيد متقاضي يا مشترك در ذيل فرم بررسي امكانات فني بصورت دقيق تكميل و از فرم جدا و در اختيار وي قرار گيرد.

 

11.  در زمان مراجعه و ارائه رسيد توسط متقاضي يا مشترك نتيجه بررسيهاي فني انجام گرفته (‌مثبت يا منفي ) مندرج در فرم بررسي امكانات توسط پاسخگوئي امور مشتركين درج در پرونده جهت انجام مراحل بعدي ضبط ميگردد.

 

12.  تعرفه تغيير مكان تلفن هر خط مبلغ 000ر50 ريال آن ابتداء براي تنظيم فرم بررسي امكانات به حساب واريز وپس ازتائيد امكانات فني نسبت به پرداخت مابه التفاوت 000ر45 ريال اقدام مي شود.در صورت نبود امكانات فني مبلغ 5000 ريال مسترد نخواهد شد.

 

مدارك جهت تغيير نام و مكان

 

 

 

 1. تعويض آدرس فيش تلفن در محدوده مرز خدمات شهري از يك مركز به مركز ديگر بلامانع است.درصورت تعويض آدرس و انتقال به مركز ديگر، رديف نوبت روزيكه پرونده به مركز تحويل مي شود بعنوان شماره فيش منظور ميگردد.هيچگونه هزينه بابت تعويض آدرس فيش اخذ نمي شود.

   

 2. تعويض آدرس فيش با تكميل فرم درخواست تعويض آدرس انجام ميگيرد.

   

 3. تعداد دفعات درخواست تعويض آدرس فيش محدوديت ندارد.

   

 4. تغيير نام ، تغيير نام ومكان توأم ، فيش وتلفن ، با تنظيم فرم مربوطه درحضور پاسخگوي امور مشتركين مركز بدون مراجعه به دفتر خانه و يا تائيد رئيس مركز انجام مي شود.

   

 5. حضور خريدار و فروشنده و يا وكلاي قانوني آنان جهت تكميل و امضاء و يا درج اثر انگشت در ذيل فرم مربوطه در مركز تلفن الزامي است.

   

 6. تلفنهائي كه سابقه تنظيم سند انتقال رسمي صادره ازدفترخانه(قطعي-صلح)‌دارند با ارائه اصل وكپي مدارك خود مي توانند جهت انتقال تلفن از فرم مربوطه استفاده نمايند.

   

 7. اخذ تصوير شناسنامه يا گذرنامه از خريدار، فروشنده و يا وكلاي قانوني آنان وبرابر اصل نمودن آنها توسط پاسخگوي امور مشتركين مركزو ضبط در پرونده الزامي است .

   

 8. گرفتن انشعاب فرعي از خط تلفن ويا تغيير مكان آن توسط مشترك غير قانوني است وموجب قطع و جمع آوري تلفن خواهد شد.

   

 9. تغيير مكان تلفن از محدوده يك مركز به مركز ديگر بلحاظ فني ممكن نيست.

   

 10. درصورت فوت مشترك، مراجعه احدي از وراث با دردست داشتن اصل حصر وراثت و رضايتنامه رسمي از ساير وراث الزامي است.

   

 11. تلفن سلب امتياز ( تخليه ) شده قابل واگذاري به غير نمي باشد.

   

 12. تلفن سلب امتياز شده پس از دائري مجدد وتلفن دائري جديد پس از پرداخت يك دوره صورت حساب يا رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه قابل انتقال به غير       خواهد بود.

   

 13. تكميل فرم بررسي امكانات براي تغيير مكان طبق تعرفه جاري الزامي ا ست.

   

 14. بابت تغيير نام و تغيير مكان تلفن ثابت بطور توأم مبلغ 000ر70 ريال دريافت مي شود.

   

 15. بابت تغيير نام وتغيير آدرس تلفن همراه بطور توأم مبلغ 000ر150 ريال دريافت مي شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار بازدید

بازديد اين صفحه :24814

بازديد امروز:557

کل بازديد سایت :8566621

بازديدکنندگان آنلاین :10

زمان بارگذاری :0/1094 ثانیه

اوقات شرعی

خرید شارژالکترونیکی
نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

آدرس : اهواز - کیانپارس- خیابان هفدهم شرقی- مجتمع فنی اداری مخابرات

 پست الکترونیکی :portal@ict-khz.ir

کلیه حقوق این سایت متعلق به مخابرات استان خوزستان می باشد

تماس جهت انتقادات و پیشنهادات 33364696-061